Uyku Danışmanı ve aile birlikte çalışmaya karar verdiklerinde, seçmiş oldukları paket program dahilindeki ücreti ilgili banka hesap numarasına peşinen öder. Ücret ödemesinin gerçekleşmesinin ardından danışmanlık hizmeti başlamış sayılmaktadır.

Danışan aileler, anlaşılan ve ücreti peşinen ödenen danışmanlık hizmetini ön hazırlık/uyku planları taraflarına gönderilmeden önce kendi irade ve istekleri ile sonlandırma kararı alırlar ise ücret iadesi yapılır.

Ancak,  uyku planı (ön hazırlık planı da dahil) danışan aileye iletildikten sonra, herhangi bir nedenden dolayı ailenin vazgeçmesi halinde ücret iadesi yapılmaz.

Danışmanlık süresinde, bebeğin/çocuğun yaşamış olduğu sağlık sorunundan dolayı satın almış olduğu fakat kesintiye uğrayan eğitim programı, sağlık sorununun ortadan kalktığı zamana kadar ertelenebilir. Danışan ailelerin bu durumda programa devam etme hakkı saklı tutulur ve ücret iadesi yapılmaz.

Danışman, verdiği hizmette faydalı olamayacağı kanaatine varır ise, danışmanlık hizmetini sonlandırma yetkisine sahiptir. Bu durumda, danışmanlık hizmeti için verilen hizmet göz önünde bulundurulup, geri kalan tutar danışan aileye ücret iadesi olarak yapılır.

Danışmanın verdiği öneriler dışına çıkılması ve plana uyulmaması halinde, danışmanın hizmeti sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Danışan aileler birlikte çalışmaya karar verip ücreti bankaya yatırdıktan sonra danışmanlık hizmeti başlamış kabul edilir. Danışan aileler yukarıda sayılan tüm hususları kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

Annelerimiz Diyor Ki